Get the latest opportunities by email
by subscribing to our daily updates

Ikhona indlela yokuzikhusela kwiCoronavirus?

Answer: 

  • Hlamba izandla rhoqo
  • Sukuphata amehlo, impumlo nomlomo ngezandla ezingahlanjwanga
  • Sukusondela kwabantu abagulayo
  • Gquma umlomo wakho ngethishu xa ukhohlela na xa uthimla, uyilahle ithishu xa ugqibile


Copyright: Portal Publishing cc | Privacy Policy | Terms of Use
Skills Portal | Careers Portal | Jobs Portal | Bursaries Portal | Skills Universe
COVID-19 Corona Virus South African Resource Portal