Enter your email address for LEARNERSHIPS, INTERNSHIPS, BURSARIES and more

Finansiele Bestuur Internskap By Hantam Munisipaliteit

Hantam Munisipaliteit Internskap

Hantam Munisipaliteit, met sy setel op Calvinia, beskik tans oor die volgende vakature en aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes voldoen.

FINANSIëLE BESTUUR INTERNSKAP X2

Dit is ‘n kapasiteits bou inisiatief vanaf Nasionale Tesourie met die doel om finansiële kapasiteit binne munisipale finansies te bevorder.

Die program het ten doel om gegradueerdes (Interns) die geleentheid te bied om blootstelling te verkry in die verskillende funksies binne ‘n munisipale omgewing.

Om te voldoen aan die vereistes van die pos, moet u oor die volgende beskik:

Vereistes:

 • ‘n Drie-jaar Baccalaureusgraad / Nasionale Diploma met Ekonomie, Rekeningkunde of Finansies/ N6 Finansiële Bestuur Sertifikaat (TVET Kollege).
 • Rekenaargeletterdheid met praktiese ervaring.
 • Hoë vlak van verantwoordelikheid en die vermoë om op fynere besonderhede te let.
 • Rekenkundige en syfervaardighede.
 • Verslagskrywing vaardighede.
 • Basiese kennis van maandelikse rekonsiliasies.
 • Moet bereid wees om in alle afdelings van die Direktoraat Finansies diens te doen.
 • Moet bereid wees om ‘n Internskap kontrak te teken met aanstelling.
 • Goeie geskrewe en verbale kommunikasie vaardighede.

Sleutel prestasie areas:

 • Algemene Finansiële Bestuur, met verwysing na die Munisipale Bestuurswet 56 van 2003 sowel as ander wetgewing van toepassing op die Munisipaliteit.
 • Uitgawes bestuur en verwante aktiwiteite.
 • Inkomste en kontant bestuur en verwante aktiwiteite.
 • Voorsieningskanaal bestuur en verwante aktiwiteite.
 • Begroting bestuur en verwante aktiwiteite.
 • Finansiële rekeningkunde (te boek stel van transaksies).
 • Interne kontrole ouditering en risikobestuur.
 • Blootstelling aan die opstel van jaarlikse Finansiële State.
 • Diverse funksies en verantwoordelikhede binne die Munisipale bestel.
 • STANDPLAAS: Calvinia
 • SALARIS: R100 000.00 Per jaar alles insluitende pakket.

Vroue en persone met gestremdhede word aangemoedig om aansoek te doen.

Pages

Opportunity Closing Date: 
Friday, March 29, 2019
Opportunities Offered By : 

Details

Share


Enter your email address for LEARNERSHIPS, INTERNSHIPS, BURSARIES and moreCopyright: Portal Publishing cc | Privacy Policy | Terms of Use
Skills Portal | Careers Portal | Jobs Portal | Bursaries Portal | Skills Universe